Thể loại Webtoon

Là thể loại do hàn quốc khởi xướng, hầu hết webtoon đều full màu, thể loại này có trang truyện bố cục khung hình theo chiều dọc, vì vậy xem trên máy vi tính, điện thoại, máy tính bảng ... đem lại cảm giác cực kỳ thoải mái

Có 988 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. 2 Nàng Công Chúa 9 42.276 6

2. Công Nương Su 88 12.101 1

3. Công Ty Sinh Mệnh 3 35.262 3

4. Deception Of The Demon King 1 9.387 1

5. Deep (Towoo) 28 84.006 10

6. Dream Girl -Cô Gái Trong Mơ 32 2.831.960 111

7. Elf & Warrior 4 38.092 2

8. Fantasy World Survival 20 114.564 6

9. Free Draw 101 358.577 100

10. Hoàng Đế Máu Lạnh Của Tôi 1 35.669 2

11. How To Open A Triangular Riceball 8 111.817 20

12. Last Chase 10 95.190 0

13. Loser 76 908.169 102

14. Miêu Hiệp 12 33.080 9

15. MIRACLE APP STORE 12 26.490 10

16. Ngôi nhà của người phục chế 27 65.630 13

17. Oh! Holy 30 199.357 33

18. Regular Show 9 38.219 3

19. REVIVAL MAN 39 301.819 43

20. SHAMAN 4 94.824 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... [cuối]