Inuyasha Bản Đẹp [ Update Chap Extra ]

truyện tranh Inuyasha Bản Đẹp
SƠ LƯỢC
Câu chuyện bắt đầu từ lúc Kagome, vào ngày sinh nhật thứ mười lăm, đã vô tình rơi xuống cái giếng cạn và trở về thời phong kiến của Nhật Bản vào 500 năm trước. Ở đây, cô đã gặp được Inu Yasha
Khi vừa đến nơi đã có một số yêu quái đến tranh giành viên ngọc tứ hồn (Shikon no Tama) mà Kagome mang theo bên người (Được ông nội tặng) 
Trong lúc tranh đoạt. Kagome vô tình đã làm nổ tung viên Ngọc tứ hồn  thành từng mảnh vụn. Điều này dẫn tới vô số yêu quái đột biến do được hưởng năng lực từ những mảnh ngọc tứ hồn xuất hiện xuyên suốt bộ truyện
Vì thế, theo lời đề nghị của bà Kaede, Inu Yasha và Kagome đã cùng nhau hợp tác để thu thập lại các mảnh vỡ...
 

Tên khác: Khuyển Dạ Xoa

Tác giả: Rumiko Takahashi

Nguồn: Blogtruyen.com

Nhóm dịch: BlogTruyenMoi.Com BlogTruyen Scan Group

Thể loại: Action Adventure Historical Romance Shounen Truyện scan Fantasy

Đăng bởi: Ngankvn Trạng thái: Đã hoàn thành

Số lượt xem: 17086464 Theo dõi: 1618

Update: 25/01/2022 00:18TỔNG HỢP (559 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Inuyasha Bản Đẹp Vol 56 - Chap Extra 28/02/2014 22:16

Inuyasha Bản Đẹp Vol 56.10 26/02/2014 00:40

Inuyasha Bản Đẹp Vol 56.9 26/02/2014 00:40

Inuyasha Bản Đẹp Vol 56.8 26/02/2014 00:39

Inuyasha Bản Đẹp Vol 56.7 26/02/2014 00:38

Inuyasha Bản Đẹp Vol 56.6 26/02/2014 00:38

Inuyasha Bản Đẹp Vol 56.5 25/02/2014 23:54

Inuyasha Bản Đẹp Vol 56.4 25/02/2014 23:54

Inuyasha Bản Đẹp Vol 56.3 25/02/2014 23:53

Inuyasha Bản Đẹp vol 56.2 25/02/2014 23:53

Inuyasha Bản Đẹp Vol 56.1 25/02/2014 23:13

Inuyasha Bản Đẹp Vol 55.10 24/02/2014 18:04

Inuyasha Bản Đẹp Vol 55.9 24/02/2014 18:04

Inuyasha Bản Đẹp Vol 55.8 24/02/2014 18:04

Inuyasha Bản Đẹp Vol 55.7 23/02/2014 23:14

Inuyasha Bản Đẹp Vol 55.6 23/02/2014 23:14

Inuyasha Bản Đẹp Vol 55.5 23/02/2014 23:13

Inuyasha Bản Đẹp Vol 55.4 23/02/2014 23:13

Inuyasha Bản Đẹp Vol 55.3 23/02/2014 23:13

Inuyasha Bản Đẹp Vol 55.2 23/02/2014 23:13

Inuyasha Bản Đẹp Vol 55.1 23/02/2014 23:12

Inuyasha Bản Đẹp Vol 54.10 23/02/2014 23:11

Inuyasha Bản Đẹp Vol 54.9 23/02/2014 23:11

Inuyasha Bản Đẹp Vol 54.8 23/02/2014 23:11

Inuyasha Bản Đẹp Vol 54.7 23/02/2014 23:10

Inuyasha Bản Đẹp Vol 54.6 23/02/2014 23:10

Inuyasha Bản Đẹp Vol 54.5 23/02/2014 23:10

Inuyasha Bản Đẹp Vol 54.4 23/02/2014 23:09

Inuyasha Bản Đẹp Vol 54.3 23/02/2014 23:09

Inuyasha Bản Đẹp Vol 54.2 23/02/2014 23:09

Inuyasha Bản Đẹp Vol 54.1 23/02/2014 23:09

Inuyasha Bản Đẹp Vol 53.10 23/02/2014 23:09

Inuyasha Bản Đẹp Vol 53.9 23/02/2014 23:08

Inuyasha Bản Đẹp Vol 53.8 23/02/2014 23:08

Inuyasha Bản Đẹp Vol 53.7 23/02/2014 23:07

Inuyasha Bản Đẹp Vol 53.6 23/02/2014 23:06

Inuyasha Bản Đẹp Vol 53.5 23/02/2014 23:06

Inuyasha Bản Đẹp Vol 53.4 23/02/2014 23:06

Inuyasha Bản Đẹp Vol 53.3 23/02/2014 23:06

Inuyasha Bản Đẹp Vol 53.2 23/02/2014 23:06

Inuyasha Bản Đẹp Vol 53.1 23/02/2014 23:05

Inuyasha Bản Đẹp Vol 52.10 23/02/2014 23:05

Inuyasha Bản Đẹp Vol 52.9 23/02/2014 23:05

Inuyasha Bản Đẹp Vol 52.8 23/02/2014 23:04

Inuyasha Bản Đẹp Vol 52.7 23/02/2014 23:04

Inuyasha Bản Đẹp Vol 52.6 23/02/2014 23:04

Inuyasha Bản Đẹp Vol 52.5 23/02/2014 23:04

Inuyasha Bản Đẹp Vol 52.4 23/02/2014 23:04

Inuyasha Bản Đẹp Vol 52.3 23/02/2014 23:03

Inuyasha Bản Đẹp Vol 52.2 23/02/2014 23:03

Inuyasha Bản Đẹp Vol 52.1 23/02/2014 23:03

Inuyasha Bản Đẹp Vol 51.10 23/02/2014 23:02

Inuyasha Bản Đẹp Vol 51.9 23/02/2014 23:02

Inuyasha Bản Đẹp Vol 51.8 23/02/2014 23:01

Inuyasha Bản Đẹp Vol 51.7 13/02/2014 19:23

Inuyasha Bản Đẹp Vol 51.6 13/02/2014 19:22

Inuyasha Bản Đẹp Vol 51.5 13/02/2014 19:22

Inuyasha Bản Đẹp Vol 51.4 12/02/2014 17:53

Inuyasha Bản Đẹp Vol 51.3 12/02/2014 17:53

Inuyasha Bản Đẹp Vol 51.2 12/02/2014 17:52

Inuyasha Bản Đẹp Vol 51.1 11/02/2014 17:56

Inuyasha Bản Đẹp Vol 50.10 11/02/2014 17:56

Inuyasha Bản Đẹp Vol 50.9 11/02/2014 17:55

Inuyasha Bản Đẹp Vol 50.8 10/02/2014 17:34

Inuyasha Bản Đẹp Vol 50.7 10/02/2014 17:34

Inuyasha Bản Đẹp Vol 50.6 10/02/2014 17:33

Inuyasha Bản Đẹp Vol 50.5 09/02/2014 17:59

Inuyasha Bản Đẹp Vol 50.4 09/02/2014 17:59

Inuyasha Bản Đẹp Vol 50.3 09/02/2014 17:58

Inuyasha Bản Đẹp Vol 50.2 09/02/2014 17:57

Inuyasha Bản Đẹp Vol 50.1 09/02/2014 17:57

Inuyasha Bản Đẹp Vol 49.10 08/02/2014 17:59

Inuyasha Bản Đẹp Vol 49.9 08/02/2014 17:58

Inuyasha Bản Đẹp Vol 49.8 08/02/2014 17:58

Inuyasha Bản Đẹp Vol 49.7 08/02/2014 17:58

Inuyasha Bản Đẹp Vol 49.6 08/02/2014 17:58

Inuyasha Bản Đẹp Vol 49.5 07/02/2014 18:02

Inuyasha Bản Đẹp Vol 49.4 07/02/2014 18:01

Inuyasha Bản Đẹp Vol 49.3 07/02/2014 18:01

Inuyasha Bản Đẹp Vol 49.2 06/02/2014 17:49

Inuyasha Bản Đẹp Vol 49.1 06/02/2014 17:48

Inuyasha Bản Đẹp Vol 48.10 06/02/2014 17:48

Inuyasha Bản Đẹp Vol 48.9 05/02/2014 20:41

Inuyasha Bản Đẹp Vol 48.8 05/02/2014 20:41

Inuyasha Bản Đẹp Vol 48.7 05/02/2014 20:40

Inuyasha Bản Đẹp Vol 48.6 05/02/2014 20:40

Inuyasha Bản Đẹp Vol 48.5 05/02/2014 20:40

Inuyasha Bản Đẹp Vol 48.4 05/02/2014 20:40

Inuyasha Bản Đẹp Vol 48.3 03/02/2014 17:39

Inuyasha Bản Đẹp Vol 48.2 03/02/2014 17:38

Inuyasha Bản Đẹp Vol 48.1 03/02/2014 17:38

Inuyasha Bản Đẹp Vol 47.10 02/02/2014 21:22

Inuyasha Bản Đẹp Vol 47.9 02/02/2014 21:22

Inuyasha Bản Đẹp Vol 47.8 02/02/2014 21:21

Inuyasha Bản Đẹp Vol 47.7 02/02/2014 21:21

Inuyasha Bản Đẹp Vol 47.6 02/02/2014 21:21

Inuyasha Bản Đẹp Vol 47.5 01/02/2014 17:49

Inuyasha Bản Đẹp Vol 47.4 01/02/2014 17:48

Inuyasha Bản Đẹp Vol 47.3 01/02/2014 17:48

Inuyasha Bản Đẹp Vol 47.2 01/02/2014 17:48

Inuyasha Bản Đẹp Vol 47.1 01/02/2014 17:47

Inuyasha Bản Đẹp Vol 46.10 31/01/2014 17:42

Inuyasha Bản Đẹp Vol 46.9 31/01/2014 17:41

Inuyasha Bản Đẹp Vol 46.8 31/01/2014 17:41

Inuyasha Bản Đẹp Vol 46.7 30/01/2014 17:43

Inuyasha Bản Đẹp Vol 46.6 30/01/2014 17:42

Inuyasha Bản Đẹp Vol 46.5 30/01/2014 17:42

Inuyasha Bản Đẹp Vol 46.4 29/01/2014 17:32

Inuyasha Bản Đẹp Vol 46.3 29/01/2014 17:32

Inuyasha Bản Đẹp Vol 46.2 29/01/2014 17:31

Inuyasha Bản Đẹp Vol 46.1 28/01/2014 17:35

Inuyasha Bản Đẹp Vol 45.10 28/01/2014 17:35

Inuyasha Bản Đẹp Vol 45.9 28/01/2014 17:34

Inuyasha Bản Đẹp Vol 45.8 27/01/2014 17:27

Inuyasha Bản Đẹp Vol 45.7 27/01/2014 17:27

Inuyasha Bản Đẹp Vol 45.6 27/01/2014 17:26

Inuyasha Bản Đẹp Vol 45.5 26/01/2014 19:38

Inuyasha Bản Đẹp Vol 45.4 26/01/2014 19:37

Inuyasha Bản Đẹp Vol 45.3 26/01/2014 19:37

Inuyasha Bản Đẹp Vol 45.2 26/01/2014 19:37

Inuyasha Bản Đẹp Vol 45.1 26/01/2014 19:36

Inuyasha Bản Đẹp Vol 44.10 25/01/2014 17:29

Inuyasha Bản Đẹp Vol 44.9 25/01/2014 17:29

Inuyasha Bản Đẹp Vol 44.8 25/01/2014 17:28

Inuyasha Bản Đẹp Vol 44.7 25/01/2014 17:28

Inuyasha Bản Đẹp Vol 44.6 25/01/2014 17:28

Inuyasha Bản Đẹp Vol 44.5 24/01/2014 17:22

Inuyasha Bản Đẹp Vol 44.4 24/01/2014 17:21

Inuyasha Bản Đẹp Vol 44.3 24/01/2014 17:21

Inuyasha Bản Đẹp Vol 44.2 23/01/2014 18:40

Inuyasha Bản Đẹp Vol 44.1 23/01/2014 18:40

Inuyasha Bản Đẹp Vol 43.10 23/01/2014 18:39

Inuyasha Bản Đẹp Vol 43.9 22/01/2014 17:32

Inuyasha Bản Đẹp Vol 43.8 22/01/2014 17:32

Inuyasha Bản Đẹp Vol 43.7 22/01/2014 17:31

Inuyasha Bản Đẹp Vol 43.6 22/01/2014 17:31

Inuyasha Bản Đẹp Vol 43.5 22/01/2014 17:30

Inuyasha Bản Đẹp Vol 43.4 22/01/2014 17:29

Inuyasha Bản Đẹp Vol 43.3 20/01/2014 17:45

Inuyasha Bản Đẹp Vol 43.2 20/01/2014 17:45

Inuyasha Bản Đẹp Vol 43.1 20/01/2014 17:45

Inuyasha Bản Đẹp Vol 42.10 19/01/2014 23:41

Inuyasha Bản Đẹp Vol 42.9 19/01/2014 23:41

Inuyasha Bản Đẹp Vol 42.8 19/01/2014 23:40

Inuyasha Bản Đẹp Vol 42.7 19/01/2014 23:40

Inuyasha Bản Đẹp Vol 42.6 19/01/2014 23:40

Inuyasha Bản Đẹp Vol 42.5 18/01/2014 23:25

Inuyasha Bản Đẹp Vol 42.4 18/01/2014 23:24

Inuyasha Bản Đẹp Vol 42.3 18/01/2014 23:21

Inuyasha Bản Đẹp Vol 42.2 18/01/2014 23:19

Inuyasha Bản Đẹp Vol 42.1 18/01/2014 23:17

Inuyasha Bản Đẹp Vol 41.10 17/01/2014 17:28

Inuyasha Bản Đẹp Vol 41.9 17/01/2014 17:27

Inuyasha Bản Đẹp Vol 41.8 17/01/2014 17:27

Inuyasha Bản Đẹp Vol 41.7 16/01/2014 18:00

Inuyasha Bản Đẹp Vol 41.6 16/01/2014 18:00

Inuyasha Bản Đẹp Vol 41.5 16/01/2014 17:58

Inuyasha Bản Đẹp Vol 41.4 15/01/2014 18:25

Inuyasha Bản Đẹp Vol 41.3 15/01/2014 18:24

Inuyasha Bản Đẹp Vol 41.2 15/01/2014 18:24

Inuyasha Bản Đẹp Vol 41.1 14/01/2014 17:49

Inuyasha Bản Đẹp Vol 40.10 14/01/2014 17:48

Inuyasha Bản Đẹp Vol 40.9 14/01/2014 17:47

Inuyasha Bản Đẹp Vol 40.8 13/01/2014 18:46

Inuyasha Bản Đẹp Vol 40.7 13/01/2014 18:46

Inuyasha Bản Đẹp Vol 40.6 13/01/2014 18:46

Inuyasha Bản Đẹp Vol 40.5 12/01/2014 17:29

Inuyasha Bản Đẹp Vol 40.4 12/01/2014 17:29

Inuyasha Bản Đẹp Vol 40.3 12/01/2014 17:29

Inuyasha Bản Đẹp Vol 40.2 12/01/2014 17:29

Inuyasha Bản Đẹp Vol 40.1 12/01/2014 17:28

Inuyasha Bản Đẹp Vol 39.10 11/01/2014 17:44

Inuyasha Bản Đẹp Vol 39.9 11/01/2014 17:43

Inuyasha Bản Đẹp Vol 39.8 11/01/2014 17:41

Inuyasha Bản Đẹp Vol 39.7 11/01/2014 17:41

Inuyasha Bản Đẹp Vol 39.6 11/01/2014 17:41

Inuyasha Bản Đẹp Vol 39.5 10/01/2014 17:36

Inuyasha Bản Đẹp Vol 39.4 10/01/2014 17:35

Inuyasha Bản Đẹp Vol 39.3 10/01/2014 17:35

Inuyasha Bản Đẹp Vol 39.2 09/01/2014 17:17

Inuyasha Bản Đẹp Vol 39.1 09/01/2014 17:16

Inuyasha Bản Đẹp Vol 38.10 09/01/2014 17:16

Inuyasha Bản Đẹp Vol 38.9 08/01/2014 18:02

Inuyasha Bản Đẹp Vol 38.8 08/01/2014 18:02

Inuyasha Bản Đẹp Vol 38.7 08/01/2014 18:02

Inuyasha Bản Đẹp Vol 38.6 07/01/2014 17:23

Inuyasha Bản Đẹp Vol 38.5 07/01/2014 17:23

Inuyasha Bản Đẹp Vol 38.4 07/01/2014 17:22

Inuyasha Bản Đẹp Vol 38.3 06/01/2014 21:53

Inuyasha Bản Đẹp Vol 38.2 06/01/2014 21:53

Inuyasha Bản Đẹp Vol 38.1 06/01/2014 21:52

Inuyasha Bản Đẹp Vol 37.10 05/01/2014 20:52

Inuyasha Bản Đẹp Vol 37.9 05/01/2014 20:51

Inuyasha Bản Đẹp Vol 37.8 05/01/2014 20:51

Inuyasha Bản Đẹp Vol 37.7 05/01/2014 20:51

Inuyasha Bản Đẹp Vol 37.6 05/01/2014 20:50

Inuyasha Bản Đẹp Vol 37.5 04/01/2014 17:38

Inuyasha Bản Đẹp Vol 37.4 04/01/2014 17:38

Inuyasha Bản Đẹp Vol 37.3 04/01/2014 17:38

Inuyasha Bản Đẹp Vol 37.2 04/01/2014 17:38

Inuyasha Bản Đẹp Vol 37.1 04/01/2014 17:38

Inuyasha Bản Đẹp Vol 36.10 03/01/2014 17:25

Inuyasha Bản Đẹp Vol 36.9 03/01/2014 17:25

Inuyasha Bản Đẹp Vol 36.8 03/01/2014 17:25

Inuyasha Bản Đẹp Vol 36.7 02/01/2014 17:17

Inuyasha Bản Đẹp Vol 36.6 02/01/2014 17:16

Inuyasha Bản Đẹp Vol 36.5 02/01/2014 17:16

Inuyasha Bản Đẹp Vol 36.4 01/01/2014 17:09

Inuyasha Bản Đẹp Vol 36.3 01/01/2014 17:09

Inuyasha Bản Đẹp Vol 36.2 01/01/2014 17:08

Inuyasha Bản Đẹp Vol 36.1 31/12/2013 17:29

Inuyasha Bản Đẹp Vol 35.10 31/12/2013 17:28

Inuyasha Bản Đẹp Vol 35.9 31/12/2013 17:28

Inuyasha Bản Đẹp Vol 35.8 30/12/2013 17:37

Inuyasha Bản Đẹp Vol 35.7 30/12/2013 17:37

Inuyasha Bản Đẹp Vol 35.6 30/12/2013 17:36

Inuyasha Bản Đẹp Vol 35.5 29/12/2013 21:45

Inuyasha Bản Đẹp Vol 35.4 29/12/2013 21:45

Inuyasha Bản Đẹp Vol 35.3 29/12/2013 21:45

Inuyasha Bản Đẹp Vol 35.2 29/12/2013 21:44

Inuyasha Bản Đẹp Vol 35.1 29/12/2013 21:44

Inuyasha Bản Đẹp Vol 34.10 28/12/2013 18:20

Inuyasha Bản Đẹp Vol 34.9 28/12/2013 18:20

Inuyasha Bản Đẹp Vol 34.8 28/12/2013 18:19

Inuyasha Bản Đẹp Vol 34.7 28/12/2013 18:18

Inuyasha Bản Đẹp Vol 34.6 28/12/2013 18:18

Inuyasha Bản Đẹp Vol 34.5 27/12/2013 17:20

Inuyasha Bản Đẹp Vol 34.4 27/12/2013 17:20

Inuyasha Bản Đẹp Vol 34.3 27/12/2013 17:19

Inuyasha Bản Đẹp Vol 34.2 26/12/2013 17:37

Inuyasha Bản Đẹp Vol 34.1 26/12/2013 17:37

Inuyasha Bản Đẹp Vol 33.10 26/12/2013 17:36

Inuyasha Bản Đẹp Vol 33.9 25/12/2013 17:19

Inuyasha Bản Đẹp Vol 33.8 25/12/2013 17:19

Inuyasha Bản Đẹp Vol 33.7 25/12/2013 17:19

Inuyasha Bản Đẹp Vol 33.6 24/12/2013 17:36

Inuyasha Bản Đẹp Vol 33.5 24/12/2013 17:36

Inuyasha Bản Đẹp Vol 33.4 24/12/2013 17:36

Inuyasha Bản Đẹp Vol 33.3 23/12/2013 17:33

Inuyasha Bản Đẹp Vol 33.2 23/12/2013 17:33

Inuyasha Bản Đẹp Vol 33.1 23/12/2013 17:33

Inuyasha Bản Đẹp Vol 32.10 22/12/2013 15:31

Inuyasha Bản Đẹp Vol 32.9 22/12/2013 15:31

Inuyasha Bản Đẹp Vol 32.8 22/12/2013 15:31

Inuyasha Bản Đẹp Vol 32.7 22/12/2013 15:30

Inuyasha Bản Đẹp Vol 32.6 22/12/2013 15:30

Inuyasha Bản Đẹp Vol 32.5 22/12/2013 15:30

Inuyasha Bản Đẹp Vol 32.4 22/12/2013 15:30

Inuyasha Bản Đẹp Vol 32.3 22/12/2013 15:29

Inuyasha Bản Đẹp Vol 32.2 22/12/2013 15:29

Inuyasha Bản Đẹp Vol 32.1 22/12/2013 15:29

Inuyasha Bản Đẹp Vol 31.10 20/12/2013 17:10

Inuyasha Bản Đẹp Vol 31.9 20/12/2013 17:10

Inuyasha Bản Đẹp Vol 31.8 20/12/2013 17:09

Inuyasha Bản Đẹp Vol 31.7 20/12/2013 17:09

Inuyasha Bản Đẹp Vol 31.6 20/12/2013 17:09

Inuyasha Bản Đẹp Vol 31.5 20/12/2013 17:08

Inuyasha Bản Đẹp Vol 31.4 18/12/2013 17:20

Inuyasha Bản Đẹp Vol 31.3 18/12/2013 17:19

Inuyasha Bản Đẹp Vol 31.2 18/12/2013 17:19

Inuyasha Bản Đẹp Vol 31.1 17/12/2013 17:32

Inuyasha Bản Đẹp Vol 30.10 17/12/2013 17:32

Inuyasha Bản Đẹp Vol 30.9 17/12/2013 17:31

Inuyasha Bản Đẹp Vol 30.8 16/12/2013 17:11

Inuyasha Bản Đẹp Vol 30.7 16/12/2013 17:11

Inuyasha Bản Đẹp Vol 30.6 16/12/2013 17:11

Inuyasha Bản Đẹp Vol 30.5 15/12/2013 17:36

Inuyasha Bản Đẹp Vol 30.4 15/12/2013 17:36

Inuyasha Bản Đẹp Vol 30.3 15/12/2013 17:36

Inuyasha Bản Đẹp Vol 30.2 15/12/2013 17:35

Inuyasha Bản Đẹp Vol 30.1 15/12/2013 17:35

Inuyasha Bản Đẹp Vol 29.10 14/12/2013 17:10

Inuyasha Bản Đẹp Vol 29.9 14/12/2013 17:09

Inuyasha Bản Đẹp Vol 29.8 14/12/2013 17:09

Inuyasha Bản Đẹp Vol 29.7 14/12/2013 17:09

Inuyasha Bản Đẹp Vol 29.6 14/12/2013 17:09

Inuyasha Bản Đẹp Vol 29.5 13/12/2013 17:28

Inuyasha Bản Đẹp Vol 29.4 13/12/2013 17:28

Inuyasha Bản Đẹp Vol 29.3 13/12/2013 17:28

Inuyasha Bản Đẹp Vol 29.2 12/12/2013 17:34

Inuyasha Bản Đẹp Vol 29.1 12/12/2013 17:33

Inuyasha Bản Đẹp Vol 28.10 12/12/2013 17:33

Inuyasha Bản Đẹp Vol 28.9 11/12/2013 17:30

Inuyasha Bản Đẹp Vol 28.8 11/12/2013 17:30

Inuyasha Bản Đẹp Vol 28.7 11/12/2013 17:30

Inuyasha Bản Đẹp Vol 28.6 10/12/2013 17:54

Inuyasha Bản Đẹp Vol 28.5 10/12/2013 17:54

Inuyasha Bản Đẹp Vol 28.4 10/12/2013 17:54

Inuyasha Bản Đẹp Vol 28.3 09/12/2013 17:52

Inuyasha Bản Đẹp Vol 28.2 09/12/2013 17:52

Inuyasha Bản Đẹp Vol 28.1 09/12/2013 17:51

Inuyasha Bản Đẹp Vol 27.10 09/12/2013 17:51

Inuyasha Bản Đẹp Vol 27.9 09/12/2013 17:51

Inuyasha Bản Đẹp Vol 27.8 09/12/2013 17:50

Inuyasha Bản Đẹp Vol 27.7 09/12/2013 17:50

Inuyasha Bản Đẹp Vol 27.6 09/12/2013 17:50

Inuyasha Bản Đẹp Vol 27.5 07/12/2013 17:50

Inuyasha Bản Đẹp Vol 27.4 07/12/2013 17:49

Inuyasha Bản Đẹp Vol 27.3 07/12/2013 17:49

Inuyasha Bản Đẹp Vol 27.2 07/12/2013 17:49

Inuyasha Bản Đẹp Vol 27.1 07/12/2013 17:47

Inuyasha Bản Đẹp Vol 26.10 06/12/2013 18:09

Inuyasha Bản Đẹp Vol 26.9 06/12/2013 18:08

Inuyasha Bản Đẹp Vol 26.8 06/12/2013 18:08

Inuyasha Bản Đẹp Vol 26.7 05/12/2013 17:35

Inuyasha Bản Đẹp Vol 26.6 05/12/2013 17:34

Inuyasha Bản Đẹp Vol 26.5 05/12/2013 17:34

Inuyasha Bản Đẹp Vol 26.4 04/12/2013 19:02

Inuyasha Bản Đẹp Vol 26.3 04/12/2013 19:02

Inuyasha Bản Đẹp Vol 26.2 04/12/2013 19:02

Inuyasha Bản Đẹp Vol 26.1 03/12/2013 18:20

Inuyasha Bản Đẹp Vol 25.10 03/12/2013 18:20

Inuyasha Bản Đẹp Vol 25.9 03/12/2013 18:19

Inuyasha Bản Đẹp Vol 25.8 02/12/2013 17:47

Inuyasha Bản Đẹp Vol 25.7 02/12/2013 17:47

Inuyasha Bản Đẹp Vol 25.6 02/12/2013 17:46

Inuyasha Bản Đẹp Vol 25.5 02/12/2013 17:46

Inuyasha Bản Đẹp Vol 25.4 02/12/2013 17:46

Inuyasha Bản Đẹp Vol 25.3 02/12/2013 17:42

Inuyasha Bản Đẹp Vol 25.2 02/12/2013 17:42

Inuyasha Bản Đẹp Vol 25.1 02/12/2013 17:42

Inuyasha Bản Đẹp Vol 24.10 02/12/2013 17:41

Inuyasha Bản Đẹp Vol 24.9 02/12/2013 17:41

Inuyasha Bản Đẹp Vol 24.8 02/12/2013 17:41

Inuyasha Bản Đẹp Vol 24.7 02/12/2013 17:41

Inuyasha Bản Đẹp Vol 24.6 02/12/2013 17:40

Inuyasha Bản Đẹp Vol 24.5 28/11/2013 17:34

Inuyasha Bản Đẹp Vol 24.4 28/11/2013 17:33

Inuyasha Bản Đẹp Vol 24.3 28/11/2013 17:33

Inuyasha Bản Đẹp Vol 24.2 27/11/2013 17:36

Inuyasha Bản Đẹp Vol 24.1 27/11/2013 17:35

Inuyasha Bản Đẹp Vol 23.10 27/11/2013 17:35

Inuyasha Bản Đẹp Vol 23.9 26/11/2013 18:31

Inuyasha Bản Đẹp Vol 23.8 26/11/2013 18:31

Inuyasha Bản Đẹp Vol 23.7 26/11/2013 18:30

Inuyasha Bản Đẹp Vol 23.6 25/11/2013 19:02

Inuyasha Bản Đẹp Vol 23.5 25/11/2013 19:02

Inuyasha Bản Đẹp Vol 23.4 25/11/2013 19:02

Inuyasha Bản Đẹp Vol 23.3 24/11/2013 16:04

Inuyasha Bản Đẹp Vol 23.2 24/11/2013 16:04

Inuyasha Bản Đẹp Vol 23.1 24/11/2013 16:04

Inuyasha Bản Đẹp Vol 22.10 24/11/2013 16:03

Inuyasha Bản Đẹp Vol 22.9 24/11/2013 16:03

Inuyasha Bản Đẹp Vol 22.8 23/11/2013 17:43

Inuyasha Bản Đẹp Vol 22.7 23/11/2013 17:43

Inuyasha Bản Đẹp Vol 22.6 23/11/2013 17:42

Inuyasha Bản Đẹp Vol 22.5 23/11/2013 17:42

Inuyasha Bản Đẹp Vol 22.4 23/11/2013 17:42

Inuyasha Bản Đẹp Vol 22.3 22/11/2013 17:31

Inuyasha Bản Đẹp Vol 22.2 22/11/2013 17:30

Inuyasha Bản Đẹp Vol 22.1 22/11/2013 17:30

Inuyasha Bản Đẹp Vol 21.10 21/11/2013 17:35

Inuyasha Bản Đẹp Vol 21.9 21/11/2013 17:35

Inuyasha Bản Đẹp Vol 21.8 21/11/2013 17:35

Inuyasha Bản Đẹp Vol 21.7 20/11/2013 17:25

Inuyasha Bản Đẹp Vol 21.6 20/11/2013 17:25

Inuyasha Bản Đẹp Vol 21.5 20/11/2013 17:25

Inuyasha Bản Đẹp Vol 21.4 19/11/2013 17:41

Inuyasha Bản Đẹp Vol 21.3 19/11/2013 17:41

Inuyasha Bản Đẹp Vol 21.2 19/11/2013 17:38

Inuyasha Bản Đẹp Vol 21.1 18/11/2013 18:02

Inuyasha Bản Đẹp Vol 20.10 18/11/2013 18:02

Inuyasha Bản Đẹp Vol 20.9 18/11/2013 18:02

Inuyasha Bản Đẹp Vol 20.8 17/11/2013 14:55

Inuyasha Bản Đẹp Vol 20.7 17/11/2013 14:55

Inuyasha Bản Đẹp Vol 20.6 17/11/2013 14:55

Inuyasha Bản Đẹp Vol 20.5 17/11/2013 14:55

Inuyasha Bản Đẹp Vol 20.4 17/11/2013 14:54

Inuyasha Bản Đẹp Vol 20.3 16/11/2013 18:19

Inuyasha Bản Đẹp Vol 20.2 16/11/2013 18:19

Inuyasha Bản Đẹp Vol 20.1 16/11/2013 18:18

Inuyasha Bản Đẹp Vol 19.10 16/11/2013 18:18

Inuyasha Bản Đẹp Vol 19.9 16/11/2013 18:18

Inuyasha Bản Đẹp Vol 19.8 15/11/2013 18:01

Inuyasha Bản Đẹp Vol 19.7 15/11/2013 18:00

Inuyasha Bản Đẹp Vol 19.6 15/11/2013 18:00

Inuyasha Bản Đẹp Vol 19.5 14/11/2013 17:46

Inuyasha Bản Đẹp Vol 19.4 14/11/2013 17:45

Inuyasha Bản Đẹp Vol 19.3 14/11/2013 17:45

Inuyasha Bản Đẹp Vol 19.2 13/11/2013 13:35

Inuyasha Bản Đẹp Vol 19.1 13/11/2013 13:35

Inuyasha Bản Đẹp Vol 18.10 13/11/2013 13:35

Inuyasha Bản Đẹp Vol 18.9 12/11/2013 17:29

Inuyasha Bản Đẹp Vol 18.8 12/11/2013 17:29

Inuyasha Bản Đẹp Vol 18.7 12/11/2013 17:29

Inuyasha Bản Đẹp Vol 18.6 11/11/2013 17:16

Inuyasha Bản Đẹp Vol 18.5 11/11/2013 17:16

Inuyasha Bản Đẹp Vol 18.4 11/11/2013 17:16

Inuyasha Bản Đẹp Vol 18.3 10/11/2013 15:07

Inuyasha Bản Đẹp Vol 18.2 10/11/2013 15:05

Inuyasha Bản Đẹp Vol 18.1 10/11/2013 15:05

Inuyasha Bản Đẹp Vol 17.10 10/11/2013 15:04

Inuyasha Bản Đẹp Vol 17.9 10/11/2013 15:04

Inuyasha Bản Đẹp Vol 17.8 09/11/2013 11:43

Inuyasha Bản Đẹp Vol 17.7 09/11/2013 11:43

Inuyasha Bản Đẹp Vol 17.6 09/11/2013 11:43

Inuyasha Bản Đẹp Vol 17.5 09/11/2013 11:42

Inuyasha Bản Đẹp Vol 17.4 09/11/2013 11:42

Inuyasha Bản Đẹp Vol 17.3 08/11/2013 17:45

Inuyasha Bản Đẹp Vol 17.2 08/11/2013 17:45

Inuyasha Bản Đẹp Vol 17.1 08/11/2013 17:44

Inuyasha Bản Đẹp Vol 16.10 07/11/2013 18:28

Inuyasha Bản Đẹp Vol 16.9 07/11/2013 18:27

Inuyasha Bản Đẹp Vol 16.8 07/11/2013 18:17

Inuyasha Bản Đẹp Vol 16.7 06/11/2013 17:36

Inuyasha Bản Đẹp Vol 16.6 06/11/2013 17:36

Inuyasha Bản Đẹp Vol 16.5 06/11/2013 17:36

Inuyasha Bản Đẹp Vol 16.4 05/11/2013 17:42

Inuyasha Bản Đẹp Vol 16.3 05/11/2013 17:41

Inuyasha Bản Đẹp Vol 16.2 05/11/2013 17:41

Inuyasha Bản Đẹp Vol 16.1 04/11/2013 17:31

Inuyasha Bản Đẹp Vol 15.10 04/11/2013 17:31

Inuyasha Bản Đẹp Vol 15.9 04/11/2013 17:31

Inuyasha Bản Đẹp Vol 15.8 03/11/2013 17:12

Inuyasha Bản Đẹp Vol 15.7 03/11/2013 17:11

Inuyasha Bản Đẹp Vol 15.6 03/11/2013 17:11

Inuyasha Bản Đẹp Vol 15.5 03/11/2013 17:11

Inuyasha Bản Đẹp Vol 15.4 03/11/2013 17:10

Inuyasha Bản Đẹp Vol 15.3 02/11/2013 17:17

Inuyasha Bản Đẹp Vol 15.2 02/11/2013 17:17

Inuyasha Bản Đẹp Vol 15.1 02/11/2013 17:13

Inuyasha Bản Đẹp Vol 14.10 02/11/2013 17:13

Inuyasha Bản Đẹp Vol 14.9 02/11/2013 17:13

Inuyasha Bản Đẹp Vol 14.8 01/11/2013 17:28

Inuyasha Bản Đẹp Vol 14.7 01/11/2013 17:28

Inuyasha Bản Đẹp Vol 14.6 01/11/2013 17:28

Inuyasha Bản Đẹp Vol 14.5 31/10/2013 17:22

Inuyasha Bản Đẹp Vol 14.4 31/10/2013 17:22

Inuyasha Bản Đẹp Vol 14.3 31/10/2013 17:22

Inuyasha Bản Đẹp Vol 14.2 30/10/2013 18:13

Inuyasha Bản Đẹp Vol 14.1 30/10/2013 18:13

Inuyasha Bản Đẹp Vol 13.10 30/10/2013 17:27

Inuyasha Bản Đẹp Vol 13.9 30/10/2013 17:27

Inuyasha Bản Đẹp Vol 13.8 30/10/2013 17:26

Inuyasha Bản Đẹp Vol 13.7 29/10/2013 17:13

Inuyasha Bản Đẹp Vol 13.6 28/10/2013 17:15

Inuyasha Bản Đẹp Vol 13.5 28/10/2013 17:14

Inuyasha Bản Đẹp Vol 13.4 28/10/2013 17:14

Inuyasha Bản Đẹp Vol 13.3 27/10/2013 21:45

Inuyasha Bản Đẹp Vol 13.2 27/10/2013 21:44

Inuyasha Bản Đẹp Vol 13.1 27/10/2013 21:44

Inuyasha Bản Đẹp Vol 12.10 27/10/2013 21:44

Inuyasha Bản Đẹp Vol 12.9 27/10/2013 21:43

Inuyasha Bản Đẹp Vol 12.8 26/10/2013 17:53

Inuyasha Bản Đẹp Vol 12.7 26/10/2013 17:52

Inuyasha Bản Đẹp Vol 12.6 26/10/2013 17:51

Inuyasha Bản Đẹp Vol 12.5 26/10/2013 17:51

Inuyasha Bản Đẹp Vol 12.4 26/10/2013 17:51

Inuyasha Bản Đẹp Vol 12.3 25/10/2013 17:37

Inuyasha Bản Đẹp Vol 12.2 25/10/2013 17:37

Inuyasha Bản Đẹp Vol 12.1 25/10/2013 17:37

Inuyasha Bản Đẹp Vol 11.10 24/10/2013 18:02

Inuyasha Bản Đẹp Vol 11.9 24/10/2013 18:02

Inuyasha Bản Đẹp Vol 11.8 24/10/2013 18:02

Inuyasha Bản Đẹp Vol 11.7 23/10/2013 17:18

Inuyasha Bản Đẹp Vol 11.6 23/10/2013 17:18

Inuyasha Bản Đẹp Vol 11.5 23/10/2013 17:18

Inuyasha Bản Đẹp Vol 11.4 22/10/2013 18:15

Inuyasha Bản Đẹp Vol 11.3 22/10/2013 18:14

Inuyasha Bản Đẹp Vol 11.2 22/10/2013 18:14

Inuyasha Bản Đẹp Vol 11.1 21/10/2013 17:24

Inuyasha Bản Đẹp Vol 10.10 21/10/2013 17:24

Inuyasha Bản Đẹp Vol 10.9 21/10/2013 17:23

Inuyasha Bản Đẹp Vol 10.8 20/10/2013 15:23

Inuyasha Bản Đẹp Vol 10.7 20/10/2013 15:23

Inuyasha Bản Đẹp Vol 10.6 20/10/2013 15:22

Inuyasha Bản Đẹp Vol 10.5 20/10/2013 15:22

Inuyasha Bản Đẹp Vol 10.4 20/10/2013 15:22

Inuyasha Bản Đẹp Vol 10.3 19/10/2013 17:41

Inuyasha Bản Đẹp Vol 10.2 19/10/2013 17:41

Inuyasha Bản Đẹp Vol 10.1 19/10/2013 17:40

Inuyasha Bản Đẹp Vol 09.10 19/10/2013 17:40

Inuyasha Bản Đẹp Vol 09.9 19/10/2013 17:40

Inuyasha Bản Đẹp Vol 09.8 18/10/2013 17:30

Inuyasha Bản Đẹp Vol 09.7 18/10/2013 17:29

Inuyasha Bản Đẹp Vol 09.6 18/10/2013 17:29

Inuyasha Bản Đẹp Vol 09.5 17/10/2013 17:43

Inuyasha Bản Đẹp Vol 09.4 17/10/2013 17:42

Inuyasha Bản Đẹp Vol 09.3 17/10/2013 17:42

Inuyasha Bản Đẹp Vol 09.2 16/10/2013 18:10

Inuyasha Bản Đẹp Vol 09.1 16/10/2013 18:10

Inuyasha Bản Đẹp Vol 08.10 16/10/2013 18:09

Inuyasha Bản Đẹp Vol 08.9 15/10/2013 17:23

Inuyasha Bản Đẹp Vol 08.8 15/10/2013 17:23

Inuyasha Bản Đẹp Vol 08.7 15/10/2013 17:23

Inuyasha Bản Đẹp Vol 08.6 14/10/2013 17:42

Inuyasha Bản Đẹp Vol 08.5 14/10/2013 17:32

Inuyasha Bản Đẹp Vol 08.4 14/10/2013 17:32

Inuyasha Bản Đẹp Vol 08.3 14/10/2013 17:31

Inuyasha Bản Đẹp Vol 08.2 14/10/2013 17:31

Inuyasha Bản Đẹp Vol 08.1 14/10/2013 17:30

Inuyasha Bản Đẹp Vol 07.10 14/10/2013 17:30

Inuyasha Bản Đẹp Vol 07.9 14/10/2013 17:30

Inuyasha Bản Đẹp Vol 07.8 12/10/2013 17:35

Inuyasha Bản Đẹp Vol 07.7 12/10/2013 17:35

Inuyasha Bản Đẹp Vol 07.6 12/10/2013 17:35

Inuyasha Bản Đẹp Vol 07.5 12/10/2013 17:35

Inuyasha Bản Đẹp Vol 07.4 12/10/2013 17:34

Inuyasha Bản Đẹp Vol 07.3 11/10/2013 17:27

Inuyasha Bản Đẹp Vol 07.2 11/10/2013 17:26

Inuyasha Bản Đẹp Vol 07.1 11/10/2013 17:26

Inuyasha Bản Đẹp Vol 06.10 10/10/2013 17:29

Inuyasha Bản Đẹp Vol 06.9 10/10/2013 17:29

Inuyasha Bản Đẹp Vol 06.8 10/10/2013 17:29

Inuyasha Bản Đẹp Vol 06.7 09/10/2013 17:46

Inuyasha Bản Đẹp Vol 06.6 09/10/2013 17:46

Inuyasha Bản Đẹp Vol 06.5 09/10/2013 17:46

Inuyasha Bản Đẹp Vol 06.4 08/10/2013 17:31

Inuyasha Bản Đẹp Vol 06.3 08/10/2013 17:31

Inuyasha Bản Đẹp Vol 06.2 08/10/2013 17:30

Inuyasha Bản Đẹp Vol 06.1 07/10/2013 17:52

Inuyasha Bản Đẹp Vol 05.10 07/10/2013 17:52

Inuyasha Bản Đẹp Vol 05.9 07/10/2013 17:51

Inuyasha Bản Đẹp Vol 05.8 06/10/2013 17:01

Inuyasha Bản Đẹp Vol 05.7 06/10/2013 17:01

Inuyasha Bản Đẹp Vol 05.6 06/10/2013 17:00

Inuyasha Bản Đẹp Vol 05.5 06/10/2013 17:00

Inuyasha Bản Đẹp Vol 05.4 06/10/2013 17:00

Inuyasha Bản Đẹp Vol 05.3 05/10/2013 17:36

Inuyasha Bản Đẹp Vol 05.2 05/10/2013 17:36

Inuyasha Bản Đẹp Vol 05.1 05/10/2013 17:35

Inuyasha Bản Đẹp Vol 04.10 05/10/2013 17:35

Inuyasha Bản Đẹp Vol 04.9 05/10/2013 17:35

Inuyasha Bản Đẹp Vol 04.8 04/10/2013 17:46

Inuyasha Bản Đẹp Vol 04.7 04/10/2013 17:45

Inuyasha Bản Đẹp Vol 04.6 04/10/2013 17:45

Inuyasha Bản Đẹp Vol 04.5 03/10/2013 17:50

Inuyasha Bản Đẹp Vol 04.4 03/10/2013 17:49

Inuyasha Bản Đẹp Vol 04.3 03/10/2013 17:49

Inuyasha Bản Đẹp Vol 04.2 02/10/2013 17:21

Inuyasha Bản Đẹp Vol 04.1 02/10/2013 17:20

Inuyasha Bản Đẹp Vol 03.10 02/10/2013 17:18

Inuyasha Bản Đẹp Vol 03.9 01/10/2013 17:18

Inuyasha Bản Đẹp Vol 03.8 01/10/2013 17:18

Inuyasha Bản Đẹp Vol 03.7 01/10/2013 17:17

Inuyasha Bản Đẹp Vol 03.6 30/09/2013 17:19

Inuyasha Bản Đẹp Vol 03.5 30/09/2013 17:19

Inuyasha Bản Đẹp Vol 03.4 30/09/2013 17:19

Inuyasha Bản Đẹp Vol 03.3 29/09/2013 16:30

Inuyasha Bản Đẹp Vol 03.2 29/09/2013 16:30

Inuyasha Bản Đẹp Vol 03.1 29/09/2013 16:29

Inuyasha Bản Đẹp Vol 02.10 29/09/2013 16:29

Inuyasha Bản Đẹp Vol 02.9 28/09/2013 16:04

Inuyasha Bản Đẹp Vol 02.8 28/09/2013 16:03

Inuyasha Bản Đẹp Vol 02.7 28/09/2013 16:03

Inuyasha Bản Đẹp Vol 02.6 28/09/2013 16:03

Inuyasha Bản Đẹp Vol 02.5 27/09/2013 17:57

Inuyasha Bản Đẹp Vol 02.4 27/09/2013 17:56

Inuyasha Bản Đẹp Vol 02.3 26/09/2013 17:48

Inuyasha Bản Đẹp Vol 02.2 26/09/2013 17:48

Inuyasha Bản Đẹp Vol 02.1 25/09/2013 17:18

Inuyasha Bản Đẹp Vol 01.8 25/09/2013 17:18

Inuyasha Bản Đẹp Vol 01.7 24/09/2013 17:29

Inuyasha Bản Đẹp Vol 01.6 24/09/2013 17:28

Inuyasha Bản Đẹp Vol 01.5 23/09/2013 20:09

Inuyasha Bản Đẹp Vol 01.4 23/09/2013 20:08

Inuyasha Bản Đẹp Vol 01.3 23/09/2013 20:08

Inuyasha Bản Đẹp Vol 01.2 23/09/2013 20:08

Inuyasha Bản Đẹp Vol 01.1 23/09/2013 20:07

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Kid Gang - Nhóc Siêu Quậy [Update Phần 2 : chap 86 end
  • truyện tranh Kateikyoushi Hitman Reborn full
  • truyện tranh The Bug Boy [FULL 6 Chapter]
  • truyện tranh Because It Is there !!!
  • truyện tranh Đêm đầu hạ
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hoặc đăng nhập để đăng lời bình!


Đang upload ảnh ...