Thể loại Supernatural

Thể hiện những sức mạnh đáng kinh ngạc và không thể giải thích được, chúng thường đi kèm với những sự kiện trái ngược hoặc thách thức với những định luật vật lý.

Có 3689 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. [LH] LADY JUSTICE MANGA 8 210.795 45

2. Alter Suite - Tana Project 1 44.910 10

3. Áo Thuật Thần Tọa 6 93.941 7

4. Aquaman 2016 4 107.326 1

5. Bản Tình Ca Màu Huyết Họa Với Rowan 4 36.808 3

6. Bạn Trai Quái Thú Của Tôi 95 89.894 6

7. Brave 7 44.039 7

8. Cầm Đế 30 259.613 32

9. Cẩm Lý Quy 36 53.324 2

10. Cấm thư ma thuật 5 43.421 19

11. Chiêu Hoán Sư Cuối Cùng 15 172.498 7

12. CHOUSOU NO BABEL 25 231.203 51

13. Cuộc Sống Hiện Đại Của Yêu Quái Bất Tử 19 126.150 2

14. Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 293 2.041.919 163

15. Đại Đường Trừ Yêu Sư 4 102.996 3

16. Đại Khâu Giáp Sư 188 1.079.144 89

17. Đại Ma Vương Chuyển Tới Nhà Tôi 8 112.733 4

18. Deadpool: Samurai 11 101.301 61

19. Deep (Towoo) 28 84.006 10

20. DEMON'S PLAN 1 107.504 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... [cuối]