Thể loại Tạp chí truyện tranh

Tạp chí online về manga anime v.v...

Có 110 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Đại lưu manh mi đừng bám ta! 5 100.470 1

2. Imawa no Michi no Alice: Alice on Border Road [END] 33 340.744 135

3. [Manhua] Mau đưa anh tôi, đi giùm cái 2 93.404 10

4. [Quà 70000 like page] Dragon Ball Z : Hoán đổi thân xác 1 133.803 27

5. [Tạp chí box NFC] Naruto FC Magazine 5 91.859 6

6. Academy Adventures ( Lol ) 2 10.738 5

7. alice......again? 15 121.565 86

8. Amazing Fantasy #15 - Spider Man 2 865 5

9. Ảnh bìa Cover truyện One Piece 19 104.295 13

10. ảnh chế conan 5 244.221 48

11. ANTIDOTE 19 232.173 159

12. Attack On Avengers 1 74.971 12

13. Bản Khế Ước Với Nữ Công Tước Ác Ma 158 75.942 1

14. Báo ân cha mẹ 1 64.165 3

15. Break Shot ( 2 tập cuối ) 2 1.671 0

16. Bựa Nương 40 240.554 17

17. CAB Magazine 2012 1 65.781 13

18. Cách nhau 3 tuổi 8 10.885 14

19. Câu chuyện về Yoshikawa Miki và Mashima Hiro 1 60.714 15

20. Chỉ số sức mạnh của các nhân vật trong Dragon Ball qua các thời kì 2 91.165 30

1 2 3 4 5 6