Thể loại Tu chân - tu tiên

Thể loaị mà con ngươì có thể liên tục tu luyện để đạt được những thứ nghịch thiên (trái với quy luật tự nhiên) như : kéo dài tuổi thọ thậm chí bất tử, nắm giữ sức mạnh khủng khiếp, đi tìm đại đạo thoát ky nhân gian trở thành tiên ....

Có 218 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Chí Tôn Chư Thiên 211 1.805.698 96

2. Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 293 2.041.919 163

3. Ngự Linh Thế Giới 817 9.852.439 1.617

4. Nguyên Tôn 959 4.340.697 375

5. Thiên Châu Biến 164 291.201 24

6. Tuyệt Thế Võ Thần 770 6.028.010 428

7. Vạn Giới Tiên Tung 603 4.010.127 440

8. Vĩnh Hằng Chí Tôn 328 2.875.692 248

9. BÁ HOÀNG TRUYỀN THUYẾT 14 51.532 3

10. BẠCH DIỆM CHI VIÊM 9 38.429 2

11. Bách Luyện Thành Thần 1194 12.312.398 1.638

12. Bắt Đầu Quật Khởi Từ Lô Đỉnh 22 12.146 2

13. BÍ CẢNH THẤT LẠC 14 48.696 4

14. Bộ Thiên Ca 99 835.134 471

15. BỒNG LAI TIÊN THI 4 28.150 3

16. Cao Đẳng Linh Hồn 292 734.573 82

17. Chỉ là xem bói mà thôi... thế mếu nào Cửu Vĩ Yêu Hoàng lại đẻ con cho ta!!??? 1 7.700 7

18. CHÍ TÔN THẦN MA 236 784.324 24

19. Chí Tôn Trọng Sinh 265 248.077 9

20. CHÍ TÔN VÕ ĐẾ 466 502.619 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... [cuối]