SATANOPHANY [>Update 264~269<]

truyện tranh SATANOPHANY
SƠ LƯỢC
Amagi Chika, một cô gái 20 tuổi rất chi là bình thường như bao cô gái 20 tuổi bình thường khác, mỗi tội rất ham ăn và ham chơi. Trong 1 lần được hai kẻ Senpai dụ dỗ đưa đến hộp đêm chơi để biết thế giới người lớn ra sao thì cô đã bị lừa bán cho 3 gã đàn ông mới quen làm Sex Slave, khi suýt chút nữa bị cưỡng bức thì 1 thứ năng lực cực kì tàn bạo bên trong cô thức tỉnh và trong 2 phút cô đã "Thịt" luôn năm mạng người, kết quả cô bị tuyên án Chung thân. Cô bị buộc chuyển đến 1 nhà tù đặc biệt nơi mà có những kẻ cũng có thức năng lực đó nhưng tàn bạo hơn cô rất nhiều. Liệu điều gì đang chờ đợi cô gái trẻ 20? Liệu cô có yên bình thụ án để được ân xá sớm quay lại xã hội hay sẽ "Thịt" thêm vài mạng nữa để bị Tử Hình? Mời đọc sẽ biết :v

Tên khác: Satanophany

Tác giả: Yoshinobu Yamada

Nhóm dịch: Sky Garden Group Manga theo yêu cầu

Thể loại: Horror Mystery Seinen Supernatural Tragedy Ecchi Yuri

Đăng bởi: AsamaMato Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 112806 Theo dõi: 350

Update: 11/06/2024 00:32TỔNG HỢP (271 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

SATANOPHANY Chương 269 11/06/2024 00:31

SATANOPHANY Chương 268 11/06/2024 00:31

SATANOPHANY Chương 267 11/06/2024 00:30

SATANOPHANY Chương 266 11/06/2024 00:29

SATANOPHANY Chương 265 11/06/2024 00:27

SATANOPHANY Chương 264 11/06/2024 00:27

SATANOPHANY Chương 263 09/06/2024 23:58

SATANOPHANY Chương 262 09/06/2024 23:57

SATANOPHANY Chương 261 09/06/2024 23:56

SATANOPHANY Chương 260 09/06/2024 23:55

SATANOPHANY Chương 259 02/06/2024 22:40

SATANOPHANY Chương 258 28/05/2024 18:54

SATANOPHANY Chương 257 20/05/2024 09:51

SATANOPHANY Chương 256 16/05/2024 17:19

SATANOPHANY Chương 255 13/05/2024 21:32

SATANOPHANY Chương 254 13/05/2024 21:26

SATANOPHANY Chương 253 13/05/2024 21:25

SATANOPHANY chương 252 12/05/2024 18:41

SATANOPHANY chương 251 12/05/2024 18:41

SATANOPHANY chương 250 12/05/2024 18:41

SATANOPHANY chương 249 12/05/2024 18:41

SATANOPHANY chương 248 12/05/2024 18:41

SATANOPHANY chương 247 12/05/2024 18:40

SATANOPHANY chương 246 12/05/2024 18:40

SATANOPHANY chương 245 12/05/2024 18:40

SATANOPHANY chương 244 12/05/2024 18:40

SATANOPHANY chương 243 12/05/2024 18:39

SATANOPHANY chương 242 12/05/2024 18:39

SATANOPHANY chương 241 12/05/2024 18:39

SATANOPHANY chương 240 12/05/2024 18:39

SATANOPHANY chương 239 12/05/2024 18:38

SATANOPHANY chương 238 12/05/2024 18:38

SATANOPHANY chương 237 12/05/2024 18:38

SATANOPHANY chương 236 12/05/2024 18:38

SATANOPHANY chương 235 12/05/2024 18:37

SATANOPHANY chương 234 12/05/2024 18:37

SATANOPHANY chương 233 12/05/2024 18:37

SATANOPHANY chương 232 12/05/2024 18:37

SATANOPHANY chương 231 12/05/2024 18:37

SATANOPHANY chương 230.5 12/05/2024 18:37

SATANOPHANY chương 230 12/05/2024 18:36

SATANOPHANY chương 229 12/05/2024 18:36

SATANOPHANY chương 228 12/05/2024 18:36

SATANOPHANY chương 227 12/05/2024 18:36

SATANOPHANY chương 226 12/05/2024 18:36

SATANOPHANY chương 225 12/05/2024 18:36

SATANOPHANY chương 224 12/05/2024 18:36

SATANOPHANY chương 223 12/05/2024 18:35

SATANOPHANY chương 222 12/05/2024 18:35

SATANOPHANY chương 221.5 12/05/2024 18:35

SATANOPHANY chương 221 12/05/2024 18:35

SATANOPHANY chương 220 12/05/2024 18:35

SATANOPHANY chương 219 12/05/2024 18:34

SATANOPHANY chương 218 12/05/2024 18:34

SATANOPHANY chương 217 12/05/2024 18:34

SATANOPHANY chương 216 12/05/2024 18:34

SATANOPHANY chương 215 12/05/2024 18:34

SATANOPHANY chương 214 12/05/2024 18:34

SATANOPHANY chương 213 12/05/2024 18:33

SATANOPHANY chương 212 12/05/2024 18:33

SATANOPHANY chương 211 12/05/2024 18:33

SATANOPHANY chương 210 12/05/2024 18:33

SATANOPHANY chương 209 12/05/2024 18:33

SATANOPHANY chương 208 12/05/2024 18:33

SATANOPHANY chương 207 12/05/2024 18:33

SATANOPHANY chương 206 12/05/2024 18:33

SATANOPHANY chương 205 12/05/2024 18:32

SATANOPHANY chương 204 12/05/2024 18:32

SATANOPHANY chương 203 12/05/2024 18:32

SATANOPHANY chương 202 12/05/2024 18:32

SATANOPHANY chương 201 12/05/2024 18:32

SATANOPHANY chương 200 12/05/2024 18:31

SATANOPHANY chương 199 12/05/2024 18:31

SATANOPHANY chương 198 12/05/2024 18:31

SATANOPHANY chương 197 12/05/2024 18:31

SATANOPHANY chương 196 12/05/2024 18:31

SATANOPHANY chương 195 12/05/2024 18:30

SATANOPHANY chương 194 12/05/2024 18:30

SATANOPHANY chương 193 12/05/2024 18:30

SATANOPHANY chương 192 12/05/2024 18:30

SATANOPHANY chương 191 12/05/2024 18:30

SATANOPHANY chương 190 12/05/2024 18:29

SATANOPHANY chương 189 12/05/2024 18:29

SATANOPHANY chương 188 12/05/2024 18:29

SATANOPHANY chương 187 12/05/2024 18:29

SATANOPHANY chương 186 12/05/2024 18:29

SATANOPHANY chương 185 12/05/2024 18:29

SATANOPHANY chương 184 12/05/2024 18:29

SATANOPHANY chương 183 12/05/2024 18:29

SATANOPHANY chương 182 12/05/2024 18:28

SATANOPHANY chương 181 12/05/2024 18:28

SATANOPHANY chương 180 12/05/2024 18:15

SATANOPHANY CHƯƠNG 179 12/05/2024 18:12

SATANOPHANY CHƯƠNG 178 12/05/2024 18:09

SATANOPHANY CHƯƠNG 177 12/05/2024 18:05

SATANOPHANY CHƯƠNG 176 12/05/2024 18:02

SATANOPHANY CHƯƠNG 175 12/05/2024 18:00

SATANOPHANY CHƯƠNG 174 12/05/2024 17:54

SATANOPHANY CHƯƠNG 173 12/05/2024 17:51

SATANOPHANY CHƯƠNG 172 12/05/2024 17:49

SATANOPHANY CHƯƠNG 171 12/05/2024 17:47

SATANOPHANY CHƯƠNG 170 12/05/2024 17:44

SATANOPHANY CHƯƠNG 169 12/05/2024 17:42

SATANOPHANY CHƯƠNG 168 12/05/2024 17:40

SATANOPHANY CHƯƠNG 167 12/05/2024 17:37

SATANOPHANY CHƯƠNG 166 12/05/2024 17:35

SATANOPHANY CHƯƠNG 165 12/05/2024 17:32

SATANOPHANY CHƯƠNG 164 12/05/2024 17:30

SATANOPHANY CHƯƠNG 163 12/05/2024 17:28

SATANOPHANY CHƯƠNG 162 12/05/2024 17:26

SATANOPHANY CHƯƠNG 161 12/05/2024 17:24

SATANOPHANY CHƯƠNG 160 12/05/2024 17:22

SATANOPHANY CHƯƠNG 159 12/05/2024 17:20

SATANOPHANY CHƯƠNG 158 12/05/2024 17:18

SATANOPHANY CHƯƠNG 157 12/05/2024 17:16

SATANOPHANY CHƯƠNG 156 12/05/2024 17:14

SATANOPHANY CHƯƠNG 155 12/05/2024 17:12

SATANOPHANY CHƯƠNG 154 12/05/2024 17:10

SATANOPHANY CHƯƠNG 153 12/05/2024 17:08

SATANOPHANY CHƯƠNG 152 12/05/2024 17:05

SATANOPHANY CHƯƠNG 151 12/05/2024 17:03

SATANOPHANY CHƯƠNG 150 12/05/2024 16:15

SATANOPHANY CHƯƠNG 149 12/05/2024 16:10

SATANOPHANY CHƯƠNG 148 12/05/2024 16:08

SATANOPHANY CHƯƠNG 147 12/05/2024 16:06

SATANOPHANY CHƯƠNG 146 12/05/2024 16:04

SATANOPHANY CHƯƠNG 145 12/05/2024 16:02

SATANOPHANY CHƯƠNG 144 12/05/2024 16:00

SATANOPHANY CHƯƠNG 143 12/05/2024 15:58

SATANOPHANY CHƯƠNG 142 12/05/2024 15:56

SATANOPHANY CHƯƠNG 141 12/05/2024 15:53

SATANOPHANY CHƯƠNG 140 12/05/2024 15:51

SATANOPHANY CHƯƠNG 139 12/05/2024 15:49

SATANOPHANY CHƯƠNG 138 12/05/2024 15:47

SATANOPHANY CHƯƠNG 137 12/05/2024 15:45

SATANOPHANY CHƯƠNG 136 12/05/2024 15:43

SATANOPHANY CHƯƠNG 135 12/05/2024 15:41

SATANOPHANY CHƯƠNG 134 12/05/2024 15:39

SATANOPHANY CHƯƠNG 133 12/05/2024 15:37

SATANOPHANY CHƯƠNG 132 12/05/2024 15:34

SATANOPHANY CHƯƠNG 131 12/05/2024 15:32

SATANOPHANY CHƯƠNG 130 12/05/2024 15:28

SATANOPHANY CHƯƠNG 129 12/05/2024 15:25

SATANOPHANY CHƯƠNG 128 12/05/2024 15:23

SATANOPHANY CHƯƠNG 127 12/05/2024 15:21

SATANOPHANY CHƯƠNG 126 12/05/2024 15:19

SATANOPHANY CHƯƠNG 125 12/05/2024 15:17

SATANOPHANY CHƯƠNG 124 12/05/2024 15:15

SATANOPHANY CHƯƠNG 123 12/05/2024 15:13

SATANOPHANY CHƯƠNG 122 12/05/2024 15:11

SATANOPHANY CHƯƠNG 121 12/05/2024 15:09

SATANOPHANY CHƯƠNG 120 12/05/2024 15:07

SATANOPHANY CHƯƠNG 119 12/05/2024 15:05

SATANOPHANY CHƯƠNG 118 12/05/2024 15:03

SATANOPHANY CHƯƠNG 117 12/05/2024 15:00

SATANOPHANY CHƯƠNG 116 12/05/2024 14:59

SATANOPHANY CHƯƠNG 115 12/05/2024 14:57

SATANOPHANY CHƯƠNG 114 12/05/2024 14:54

SATANOPHANY CHƯƠNG 113 12/05/2024 14:52

SATANOPHANY CHƯƠNG 112 12/05/2024 14:50

SATANOPHANY CHƯƠNG 111 12/05/2024 14:48

SATANOPHANY CHƯƠNG 110 12/05/2024 14:46

SATANOPHANY CHƯƠNG 109 12/05/2024 14:43

SATANOPHANY CHƯƠNG 108 12/05/2024 14:41

SATANOPHANY CHƯƠNG 107 12/05/2024 14:39

SATANOPHANY CHƯƠNG 106 12/05/2024 14:37

SATANOPHANY CHƯƠNG 105 12/05/2024 14:35

SATANOPHANY CHƯƠNG 104 12/05/2024 14:33

SATANOPHANY CHƯƠNG 103 12/05/2024 14:31

SATANOPHANY CHƯƠNG 102 12/05/2024 14:29

SATANOPHANY CHƯƠNG 101 12/05/2024 04:03

SATANOPHANY CHƯƠNG 100 12/05/2024 04:00

SATANOPHANY CHƯƠNG 99 12/05/2024 03:58

SATANOPHANY CHƯƠNG 98 12/05/2024 03:56

SATANOPHANY CHƯƠNG 97 12/05/2024 03:54

SATANOPHANY CHƯƠNG 96 12/05/2024 03:51

SATANOPHANY CHƯƠNG 95 12/05/2024 03:49

SATANOPHANY CHƯƠNG 94 12/05/2024 03:47

SATANOPHANY CHƯƠNG 93 12/05/2024 03:45

SATANOPHANY CHƯƠNG 92 12/05/2024 03:43

SATANOPHANY CHƯƠNG 91 12/05/2024 03:41

SATANOPHANY CHƯƠNG 90 12/05/2024 03:39

SATANOPHANY CHƯƠNG 89 12/05/2024 03:37

SATANOPHANY CHƯƠNG 88 12/05/2024 03:35

SATANOPHANY CHƯƠNG 87 12/05/2024 03:33

SATANOPHANY CHƯƠNG 86 12/05/2024 03:30

SATANOPHANY CHƯƠNG 85 12/05/2024 03:29

SATANOPHANY CHƯƠNG 84 12/05/2024 03:26

SATANOPHANY CHƯƠNG 83 12/05/2024 03:24

SATANOPHANY CHƯƠNG 82 12/05/2024 03:22

SATANOPHANY CHƯƠNG 81 12/05/2024 03:20

SATANOPHANY CHƯƠNG 80 12/05/2024 03:18

SATANOPHANY CHƯƠNG 79 12/05/2024 03:16

SATANOPHANY CHƯƠNG 78 12/05/2024 03:14

SATANOPHANY CHƯƠNG 77 12/05/2024 03:12

SATANOPHANY CHƯƠNG 76 12/05/2024 03:09

SATANOPHANY CHƯƠNG 75 12/05/2024 03:07

SATANOPHANY CHƯƠNG 74 12/05/2024 03:05

SATANOPHANY CHƯƠNG 73 12/05/2024 03:03

SATANOPHANY CHƯƠNG 72 12/05/2024 03:01

SATANOPHANY CHƯƠNG 71 12/05/2024 02:59

SATANOPHANY CHƯƠNG 70 12/05/2024 02:56

SATANOPHANY CHƯƠNG 69 12/05/2024 02:54

SATANOPHANY CHƯƠNG 68 12/05/2024 02:52

SATANOPHANY CHƯƠNG 67 12/05/2024 02:50

SATANOPHANY CHƯƠNG 66 12/05/2024 02:47

SATANOPHANY CHƯƠNG 65 12/05/2024 02:45

SATANOPHANY CHƯƠNG 64 12/05/2024 02:42

SATANOPHANY CHƯƠNG 63 12/05/2024 02:40

SATANOPHANY CHƯƠNG 62 12/05/2024 02:38

SATANOPHANY CHƯƠNG 61 12/05/2024 02:36

SATANOPHANY CHƯƠNG 60 12/05/2024 02:34

SATANOPHANY CHƯƠNG 59 12/05/2024 02:32

SATANOPHANY CHƯƠNG 58 12/05/2024 02:30

SATANOPHANY CHƯƠNG 57 12/05/2024 02:27

SATANOPHANY CHƯƠNG 56 12/05/2024 02:25

SATANOPHANY CHƯƠNG 55 12/05/2024 02:23

SATANOPHANY CHƯƠNG 54 12/05/2024 02:21

SATANOPHANY CHƯƠNG 53 12/05/2024 02:19

SATANOPHANY CHƯƠNG 52 12/05/2024 02:17

SATANOPHANY CHƯƠNG 51 12/05/2024 02:15

SATANOPHANY CHƯƠNG 50 12/05/2024 02:13

SATANOPHANY CHƯƠNG 49 12/05/2024 02:11

SATANOPHANY CHƯƠNG 48 12/05/2024 02:07

SATANOPHANY CHƯƠNG 47 12/05/2024 02:05

SATANOPHANY CHƯƠNG 46 12/05/2024 02:03

SATANOPHANY CHƯƠNG 45 12/05/2024 02:01

SATANOPHANY CHƯƠNG 44 12/05/2024 01:58

SATANOPHANY CHƯƠNG 43 12/05/2024 01:55

SATANOPHANY CHƯƠNG 42 12/05/2024 01:53

SATANOPHANY CHƯƠNG 41 12/05/2024 01:51

SATANOPHANY CHƯƠNG 40 12/05/2024 01:49

SATANOPHANY CHƯƠNG 39 12/05/2024 01:47

SATANOPHANY CHƯƠNG 38 12/05/2024 01:45

SATANOPHANY CHƯƠNG 37 12/05/2024 01:43

SATANOPHANY CHƯƠNG 36 12/05/2024 01:41

SATANOPHANY CHƯƠNG 35 12/05/2024 01:38

SATANOPHANY CHƯƠNG 34 12/05/2024 01:36

SATANOPHANY CHƯƠNG 33 12/05/2024 01:34

SATANOPHANY CHƯƠNG 32 12/05/2024 01:31

SATANOPHANY CHƯƠNG 31 12/05/2024 01:29

SATANOPHANY CHƯƠNG 30 12/05/2024 01:27

SATANOPHANY CHƯƠNG 29 12/05/2024 01:25

SATANOPHANY CHƯƠNG 28 12/05/2024 01:23

SATANOPHANY CHƯƠNG 27 12/05/2024 01:21

SATANOPHANY CHƯƠNG 26 12/05/2024 01:19

SATANOPHANY CHƯƠNG 25 12/05/2024 01:17

SATANOPHANY CHƯƠNG 24 12/05/2024 01:15

SATANOPHANY CHƯƠNG 23 12/05/2024 01:13

SATANOPHANY CHƯƠNG 22 12/05/2024 01:07

SATANOPHANY CHƯƠNG 21 12/05/2024 01:05

SATANOPHANY CHƯƠNG 20 12/05/2024 00:59

SATANOPHANY CHƯƠNG 19 12/05/2024 00:56

SATANOPHANY CHƯƠNG 18 12/05/2024 00:54

SATANOPHANY CHƯƠNG 17 12/05/2024 00:51

SATANOPHANY CHƯƠNG 16 12/05/2024 00:48

SATANOPHANY CHƯƠNG 15 12/05/2024 00:46

SATANOPHANY CHƯƠNG 14 12/05/2024 00:43

SATANOPHANY CHƯƠNG 13 12/05/2024 00:39

SATANOPHANY CHƯƠNG 12 12/05/2024 00:37

SATANOPHANY CHƯƠNG 11 12/05/2024 00:35

SATANOPHANY CHƯƠNG 10 12/05/2024 00:33

SATANOPHANY CHƯƠNG 9 12/05/2024 00:31

SATANOPHANY CHƯƠNG 8 12/05/2024 00:28

SATANOPHANY CHƯƠNG 7 11/05/2024 23:56

SATANOPHANY CHƯƠNG 6 11/05/2024 23:54

SATANOPHANY CHƯƠNG 5 11/05/2024 23:51

SATANOPHANY CHƯƠNG 4 11/05/2024 23:48

SATANOPHANY CHƯƠNG 3 11/05/2024 23:45

SATANOPHANY Chương 2 11/05/2024 23:27

SATANOPHANY Chương 1 11/05/2024 20:57

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh NGƯỜI VẬN CHUYỂN DỊ THẾ GIỚI [>Update chap 10<]
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hoặc đăng nhập để đăng lời bình!


Đang upload ảnh ...